Stichting Steunfonds Radar

Randwijcksingel 35
6229 EG Maastricht

Telefoon: 088 3505000

Kamer van koophandel nr. 4107019

Fiscaal nummer 8160.77.836

www.steunfonds-radar.nl

bankrekening: NL14SNSB 0871618044

Bestuur:

Voorzitter: Vacant

Vice Voorzitter: Vacant

Peter Eck, secretaris

Noël Nix, penningmeester

Jo Thomas, Lid

U kunt contact opnemen met ons per mail: info@steunfonds-radar.nl