Heeft u mogelijkheden om onze stichting financieel te steunen, dan kan dat door een bedrag te storten, met of zonder doelbestemming, op onze bankrekening NL14SNSB 0871618044. Wij zijn door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een ANBI stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van het belastingvoordeel.Stichting Steunfonds Radar hanteert een strikt anti-strijkstok beleid. Dit uit zich in:

Stichting Steunfonds richt zich met haar doelstellingen op mensen met een (verstandelijke) beperking die gelieerd zijn aan zorginstelling Radar.
Deze afbakening komt voort uit de betrokkenheid en affiniteit van de bestuurders van de stichting met de betreffende doelgroep van Radar.

Stichting Steunfonds is een onafhankelijke zelfstandige stichting.


Bedrijven en instanties die ons afgelopen periode hebben gesteund:

Stichting Steunfonds Radar bedankt alle gulle gevers heel hartelijk voor hun donatie. Van de opbrengst zullen voor cliënten weer vele activiteiten en uitstapjes georganiseerd kunnen worden!

Hieronder enkele voorbeelden van donaties.

Donatie Vebego International BV

Op zondag 18 juni vond bij Kasteel Cortenbach in Voerendaal een zomerfestival plaats: ‘Where music meets art’. De organisatie van dit festival was in handen van medewerkers van Vebego International BV.
Cliënten Annie, Eva, Gilles, Gosse, Jelle en Thuur hebben tijdens het festival ondersteuning geboden. Zij hebben de gasten van de Zonnebloem de hele dag in de watten gelegd door hen van eten en drinken te voorzien. Ook hebben ze achter een marktkraam gestaan, waar ze geschenkpakketten Gerardusbier verkochten, gesponsord door de Gulpener Bierbrouwerij. Waarvoor hartelijk dank! Daarnaast hebben de cliënten verschillende schilderijen uit Kasteel Cortenbach aan de man gebracht.
Vanuit de totale opbrengst van deze dag heeft Vebego International BV een bedrag van
€ 1.065,00 gedoneerd aan de Stichting Steunfonds Radar. Het bedrag wordt gereserveerd voor de cliënten die een mooie bijdrage hebben geleverd aan deze bijzondere dag. Zij hebben ervan genoten en willen volgend jaar weer meedoen!

Vebego, namens onze cliënten hartelijk dank voor deze mooie activiteit en dit prachtige bedrag!


Eind oktober organiseerde Ronde Tafel 62 Maastricht een comedy-night met after-party, onder de naam Ameusemint. De opbrengst van deze avond was bestemd voor drie goede doelen, waaronder Radar. Op vrijdag 29 januari overhandigden twee bestuursleden van Ronde Tafel 62 een cheque van € 1.500,-- aan AC De Kanjel. Met deze mooie bijdrage zal een uitstapje georganiseerd worden voor de EMB-cliënten van De Kanjel. Dit uitje zal in het weekend gepland worden, waardoor ouders/verzorgers ook eens een zorg-loze dag hebben.

 

SPORTIEVE PRESTATIE LOONT

Op zaterdag 19 november vond de bedrijvensportdag plaats, die ieder jaar georganiseerd wordt door de Lionsclub Maastricht-Euregio. Acht teams gingen met elkaar de sportieve strijd aan op diverse ludieke onderdelen, zoals de stormbaan, blind volleybal, bumperballen en skippy slangen. Ook Radar heeft met een team deelgenomen. Het team werd gesponsord door JF Techniek uit Eygelshoven, waarvoor hartelijk dank.
Zoals gewoonlijk was een enthousiaste groep cliënten van Radar aanwezig om het team aan te moedigen.
Ondanks een flinke blessure, was de cheque die door de Lions overhandigd werd zeer welkom. Het bedrag van € 3.350,-- is volledig bestemd voor de Kerstboottocht, waaraan circa 200 cliënten deelnemen. De boottocht vindt plaats op 19 december.

Lions, hartelijk dank!   

Cheque Lions 2016